Det började vid ett köksbord 1947

Historien om Lagerlings började redan 1947 då Alf Lagerling startade sin mäkleriverksamhet hemifrån i liten skala. Stora förändringar var i görningen på Östermalm och nyklassicismen hade just gått över i funkis. Gatorna skulle breddas och husen i Stadsdelen började ändra karaktär. Alf hade i många år arbetat med förvaltning av fastigheter och började nu åta sig förmedlingsuppdrag. Vid denna tid var de flesta husen på Östermalm privatägda och bostadsrätter var en relativt ovanlig företeelse. I början förmedlade företaget främst hela hyreshus i stadsdelen.


PÅ 1970-TALET BÖRJADE ALLT ATT VÄXA

Under 1970 talet hade bägge sönerna börjat i företaget och bostadsrätten gjorde sitt intåg på allvar. Det goda renommé som Alf byggt upp och sönernas energiska arbete ledde till att verksamheten växte.

På 1980 talet började de stora fastighetsbolagen köpa in hyresfastigheter på löpande band och Lagerlings gick över helt till att förmedla bostadsrätter. De många årens hårda arbete hade lett till ett stort kontaktnät och bröderna fick nu mer och mer att göra. Begrepp som öppen visning och budgivning var ännu relativt okända och de flesta affärer gjordes upp med ett handslag till fast pris.

I STÄNDIG UTVECKLING

I början av 1990 talet började sonsonen Richard Lagerling i familjeföretaget och i takt med att ny teknik skapade nya möjligheter kom verksamheten att moderniseras och förändras i grunden. Internet började växa fram och 1995 lanserade Lagerlings Sveriges första mäklarhemsida. Långt innan Hemnet var påtänkt.

Moderna verktyg och traditionella värden nedärvda från tidigare generationers arbete visade sig vara en lyckosam kombination. Stora annonser i färg blev vanligare och spekulanterna kunde se bilder och ritningar via nätet. Budgivningar började uppstå i takt med stigande priser och öppna visningar blev legio.

Under 2000 talet fortsatte företaget att växa och befäste sin position som ledande mäklare på Östermalm. Man blev först både med att anställa en fotograf på heltid och att trycka prospekt i fyrfärg på tryckeri.

Idag består Lagerlings av sju erfarna fastighetsmäklare, alla specialister på Östermalm. I det kreativa teamet finns två egna inredningsstylister, en professionell fotograf, en heltidsanställd art director och en marknadschef. De allra modernaste försäljningsmetoderna kombineras med en verkligt unik erfarenhet.

All den kunskap som tagit generationer att samla och alla de kontakter som skapats under 70 års verksamhet kommer dagens kunder till godo. Med respekt, professionalism och en rak och ärlig kommunikation förmedlas hundratals Östermalmsvåningar varje år. Både diskret genom det unika nätverket och kraftfullt genom bred marknadsföring. Mycket har förändrats sedan Alf Lagerlings tid men grunden i verksamheten handlar egentligen fortfarande om exakt samma sak. Att hitta precis den rätte köparen till precis rätt våning. Det är så man får nöjda kunder som återkommer i generationer.